Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius (ADR) ir ADR saugos specialistų mokymai

Kursų struktūra:

1. Teorinė dalis;

2. Praktinė dalis (Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai Lietuvos transporto saugos administracijoje).

Mokymus gyvai (ne nuotoliniu būdu) veda transporto įmonės vadovo, vairuotojo ir Lietuvos transporto saugos administracijoje darbo patirtį turintis dėstytojas.

Vairuotojams skirtų kursų trukmė ir kaina:

A1. Pagrindinis kursas 4 dienų, kaina – 100 Eur.

A2. Vežimo cisternomis kursas 3 dienų – 45 Eur.

A3. Sprogmenų vežimo kursas 3 dienų – 45 Eur.

A4. Radioaktyvių medžiagų vežimo kursas 3 dienų – 45 Eur.

ADR saugos specialistų ar vadovų kursai:

M. Mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 10 dienų, kaina 199 Eur.

M1. Mokymo kursas 1 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M2. Mokymo kursas 2 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 3 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M4. Mokymo kursas 7 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M5. Mokymo kursas pavojingų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475, 1263 ar 1363 vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

Individualus paruošimas, labai geras išlaikymas. Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.

(2019 m. sausio 1 d. redakcija) Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techniniai priedai

           

               I tomas atsisiųsti;                         II tomas atsisiųsti;