Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius (ADR) ir ADR saugos specialistų mokymai

Kursų struktūra:

1. Teorinė dalis;

2. Praktinė dalis (Analogiška testų sprendimo programa, naudojamai Lietuvos transporto saugos administracijoje).

Vairuotojams skirtų kursų trukmė ir kaina:

A1. Pagrindinis kursas – 4 dienų, kaina 100 Eur. 10 % nuolaida įmonių vairuotojams.

A2. Vežimo cisternomis kursas 3 dienų – 45 Eur. 10 % nuolaida įmonių vairuotojams.

A3. Sprogmenų vežimo kursas 3 dienų – 45 Eur. 10 % nuolaida įmonių vairuotojams.

A4. Radioaktyvių medžiagų vežimo kursas 3 dienų – 45 Eur. 10 % nuolaida įmonių vairuotojams.

ADR saugos specialistų ar vadovų kursai:

M. Mokymo kursas visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 10 dienų, kaina 173 Eur.

M1. Mokymo kursas 1 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M2. Mokymo kursas 2 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M3. Mokymo kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 3 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M4. Mokymo kursas 7 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

M5. Mokymo kursas pavojingų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475, 1263 ar 1363 vežimo saugai užtikrinti – 9 dienų, kaina 159 Eur.

Individualus paruošimas, labai geras išlaikymas. Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.

(2019 m. sausio 1 d. redakcija) Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techniniai priedai

           

               I tomas atsisiųsti;                         II tomas atsisiųsti;