95 kodas

Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo, visi profesionalūs vairuotojai privalo turėti PRADINĘ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ ir vėliau kas 5 metus tobulinti savo kvalifikaciją PERIODINIUOSE PROFESINIUOSE MOKYMUOSE.

PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMĄ, galiojantį 5 metus, privalo turėti vairuotojai, kurie nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. yra įgiję teisę vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Asmenys gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti C1, C1E, C, CE, kategorijų transporto priemones, iki 2009 m. rugsėjo 10 d. ir pageidaujantys vežti krovinius, privalo išklausyti PERIODINIO PROFESINIO MOKYMO kursą.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų PERIODINIS PROFESINIS MOKYMAS (95 KODAS) – 5 dienų, kaina 49 Eur.